องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน

นายประพันธ์ ธิยศ

กำนันตำบลริมกก

หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่ายางหลวง
 

นายชญากร นำพาภิวัฒน์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
 

นายเกษม สายแปง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเวียงกือนา
 

นายอำนาจ อัดทะวงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเมืองงิม
 

นายประยูร ใจกลางดุก

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านริมงาม
 

นายสุพัฒน์ ถาตุ้ย

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
 

นายบุญมาก ใจเรือนสูง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่กือนา
 


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า