นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 24ip
วันนี้ 375ip
เดือนนี้ 3448ip
ปีนี้ 49169ip
ทั้งหมด 451455ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด 86 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 4/8/2565
Read (26)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 9/5/2565
Read (96)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 12/4/2565
Read (135)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย กองคลัง
Post Date 2/2/2565
Read (238)

รายงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 6/1/2565
Read (219)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 5/1/2565
Read (250)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 1/12/2564
Read (278)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 10/11/2564
Read (300)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 10/11/2564
Read (299)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2564
Read (478)

รายงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2564
Read (284)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 8/10/2564
Read (309)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 2/9/2564
Read (294)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 3/8/2564
Read (352)

รายงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ.2564)...


โดย กองคลัง
Post Date 5/7/2564
Read (325)

สรุผลการจัดซื่อจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 5/7/2564
Read (338)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 4/6/2564
Read (384)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 5/5/2564
Read (277)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 7/4/2564
Read (280)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 2/3/2564
Read (284)

จำนวนข่าวทั้งหมด 86 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า