องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข่าวทั้งหมด 260 ข่าว
จำนวนหน้า 13 หน้า

โครงการอบรมส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 17/8/2566
Read (46)

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 30/6/2566
Read (95)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว อัคคีภัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาร 25566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 29/6/2566
Read (83)

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 19/6/2566
Read (114)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเสวียนภูมิปัญญาล้านนา ลดขยะสร้างปุ๋ย บำรุงไม้ผล ประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 19/6/2566
Read (123)

ประชุมการจัดงานรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ...


โดย admin
Post Date 15/3/2566
Read (147)

รณรงค์ตามนโยบาย No Gift Policy และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมท้องถิ่น ต่อต้านการทุจริต...


โดย admin
Post Date 23/2/2566
Read (186)

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริต...


โดย admin
Post Date 21/2/2566
Read (104)

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต รณรงค์ตามนโยบาย No Gift Policy และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมท้องถิ่น ...


โดย admin
Post Date 21/2/2566
Read (194)

งานสาธารณสุข และ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกกร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมกก ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกพร้อมแจกชุดตรวจ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่5 บ้านริมงาม ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัด
Post Date 25/1/2566
Read (203)

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลริมกก ประจำปี 2566...


โดย สำนักปลัด
Post Date 16/1/2566
Read (287)

ศูนย์จิตอาสา 904 ตำบลริมกก ร่วมกับ อบต. ริมกก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านป่ายางหลวง - แม่ข้าวต้ม ตั้งแต่สะพานร่องเดือยกาย - สะพานหนองวังช้าง ถนนสายเข้าสำนัก...


โดย สำนักปลัด
Post Date 22/11/2565
Read (363)

โครงการให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 และโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำฯ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 16/9/2565
Read (82)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป ประจำปี 2565...


โดย สำนักปลัด
Post Date 31/8/2565
Read (104)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกรีนโคน "Green Cone" ถังหมักรักษ์โลก ประจำปี 2565...


โดย สำนักปลัด
Post Date 26/8/2565
Read (47)

โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 1/8/2565
Read (569)

โครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน...


โดย กองช่าง
Post Date 27/7/2565
Read (71)

โครงการ อบต.โปร่งใสต้านภัยคอร์รัปชั่น...


โดย admin
Post Date 26/7/2565
Read (77)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.ริมกก ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) , อสม. , และประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำหมู่บ้าน ในการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...


โดย สำนักปลัด
Post Date 25/7/2565
Read (796)

โครงการอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากสารเคมี ปีงบประมาณ 2565...


โดย สำนักปลัด
Post Date 22/7/2565
Read (58)

จำนวนข่าวทั้งหมด 260 ข่าว
จำนวนหน้า 13 หน้า