นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.90.95
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 234ip
เดือนนี้ 828ip
ปีนี้ 59156ip
ทั้งหมด 461442ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.48)
วันนี้ เวลา 07.57.12 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด 9 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (138)

ประกาศขยายแผนป้องกันการทุจริต...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (172)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date 28/4/2565
Read (149)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date 9/5/2564
Read (394)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)...


โดย admin
Post Date 21/4/2564
Read (251)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)...


โดย admin
Post Date 7/4/2563
Read (340)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562...


โดย admin
Post Date 10/10/2562
Read (338)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2562-2564...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 14/11/2561
Read (794)

ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2562-2564...


โดย admin
Post Date 14/11/2561
Read (338)

จำนวนข่าวทั้งหมด 9 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า