นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.231.247.88
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 36ip
เดือนนี้ 3163ip
ปีนี้ 30972ip
ทั้งหมด 433258ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.44)
วันนี้ เวลา 02.27.23 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด 165 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการรับชำระรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 7/3/2565
Read (89)

ประกาศผลการดำเนินการขายทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ...


โดย กองคลัง
Post Date 2/3/2565
Read (92)

ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 24/2/2565
Read (111)

ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 14/1/2565
Read (144)

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 14/1/2565
Read (138)

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 5/1/2565
Read (179)

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 26/11/2564
Read (184)

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมงาม...


โดย กองคลัง
Post Date 3/11/2564
Read (201)

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ...


โดย กองคลัง
Post Date 3/11/2564
Read (184)

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกือนา...


โดย กองคลัง
Post Date 3/11/2564
Read (206)

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...