ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.236.218.88
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 109ip
เดือนนี้ 4280ip
ปีนี้ 68855ip
ทั้งหมด 383116ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.159)
วันนี้ เวลา 18.22.51 น.
ปฎิทินการท่องเที่ยว
By : admin เมื่อ : 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  อ่าน : 805   

โลโก้สี2                ตำบลริมกก

                 ตำบลริมกก  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย  ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย  ระยะทาง  18    กิโลเมตร 
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    
ทิศใต้                ติดต่อกับ  เขตเทศบาลนครเชียงราย  
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลเวียงเหนือ   อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย    
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

เนื้อที่

ตำบลริมกกมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 42.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,843 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยที่ 80% เป็นที่ราบทั่วไป และ 20% เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

พื้นที่และการใช้ประโยชน์ 

2555-04-11 14-16-22_0001.jpgทำนา , ทำไร่ , ทำสวน  , บ้านพักอาศัย ,  ป่าไม  แหล่งน้ำ               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: อาจารย์ผ่องศรี  ธุวะคำ หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก ดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ การจัดขยะในครัวเรือนพ่อหมื่น  รักฝูง หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก ดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ

นายขาว  รักฝูง อยู่สุข หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก ดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำปุยอินทรีย์ในการทำเกษตรส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ

ศูนย์การเรียรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงปฏิทินท่องเที่ยวตำบลริมกก

   

กล่องข้อความ: กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่ดำเนินการ
1.สรงน้ำพระธาตุวัดบ้านป่ายางหลวง	เมษายน	วัดป่ายางหลวง
2.สรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว	เมษายน	บ้านป่ายางหลวง
3.ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เมษายน	อบต.ริมกก
4.สรงน้ำพระธาตุวัด ปางม่วน	เมษายน	วัดปางม่วน
5.สรงน้ำพระธาตุวัดโสภาสิทธาราม	พฤษภาคม	วัดโสภาสิทธาราม
6.ทำบุญไหว้พระและเที่ยววัด	ตลอดทั้งปี	วัดในพื้นที่ตำบล ริมกก
7.กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา	กรกฎาคม	พื้นที่ตำบลริมกก
8.กิจกรรมลอยกระทง	พฤศจิกายน	เชิงสะพานริมกก-เวียงเหนือรวมใจ
9.กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	ตลอดทั้งปี	พื้นที่ตำบลริมกก
10.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	ตลอดทั้งปี	บ้านป่ายางหลวง


      

 

 

 

                       
   
     
 
   
 
     
 
   
 
   

 

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20181107154546.docx ( ปฏิทินการท่องเที่ยว )