ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.236.218.88
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 131ip
เดือนนี้ 4302ip
ปีนี้ 68877ip
ทั้งหมด 383138ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (5.45.207.141)
วันนี้ เวลา 21.43.13 น.
1.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (12)

2.

รายงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (15)

3.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (17)

4.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (46)

5.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (67)

6.

รายงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ.2564)...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (81)

7.

สรุผลการจัดซื่อจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (77)

8.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (94)

9.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (78)

10.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (87)

11.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (86)

12.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (112)

13.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (135)

14.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563)...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (119)

15.

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (154)

16.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (169)

17.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (171)

18.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (177)

19.

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (199)

20.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date
Read (219)

จำนวนข่าวทั้งหมด 77 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า