นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.191.87
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 151ip
เดือนนี้ 2184ip
ปีนี้ 24242ip
ทั้งหมด 338503ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (118.184.177.101)
วันนี้ เวลา 10.30.20 น.
1.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (0)

2.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (11)

3.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (18)

4.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (39)

5.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (51)

6.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563)...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (46)

7.

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (82)

8.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (100)

9.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (97)

10.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (107)

11.

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (130)

12.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date
Read (145)

13.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date
Read (190)

14.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date
Read (169)

15.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date
Read (183)

16.

ผลการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (97)

17.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date
Read (201)

18.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (117)

19.

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน กันยายน 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date
Read (207)

20.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date
Read (248)

จำนวนข่าวทั้งหมด 69 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า