นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

  IP ของคุณ
54.145.85.87
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 15ip
เดือนนี้ 2508ip
ปีนี้ 12619ip
ทั้งหมด 35247ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.143)
วันนี้ เวลา 00.57.38 น.

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก, จ.เชียงราย

 ดูทั้งหมด


โครลการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน...
 22/6/2560
โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช โดยใช้เครื่องจักรกล...
 19/6/2560
โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหน้าร็อคการ์เด้นท์...
 19/6/2560
โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ต.ริมกก อ. เมือง จ. เชียงราย...
 14/6/2560
โครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก ...
 14/6/2560
อบต.ริมกก แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลริมกก...
 2/11/2559
เข้าร่วมกิจกรรม เดินเทิดพระเกียรติ และ ถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี ...
 2/11/2559
กิจกรรมวัน ปิยะมหาราช 2559...
 2/11/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ได้จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  21/6/2560
 
โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ต.ริมกก อ. เมือง จ. เชียงราย...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  12/6/2560
 
แหล่งท่องเที่ยว ตำบลริมกก...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  8/6/2560
 
ประสัมพันธ์ : โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  6/2/2560
 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  2/11/2559
 
ประชาสัมพันธ์ : การบริหารจัดการขยะตำบลริมกก...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  7/10/2559
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าอกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2558...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  9/6/2559
 
ประชาสัมพันธ์ : โครงการประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  11/4/2559
 
ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวันสตรีสากล...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  4/3/2559
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  16/5/2560
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  28/6/2559
 
ประกาศสอบราคา : โครงการติดตั้งระบบไฟ้ฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  22/4/2559
 
โครงการสอบราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  9/2/2559
 
โครงการขุดลอกหนองน้ำกก บ้านเมืองงิม หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  30/10/2558
 
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ชร.1003 สายบ้านเวียงกือนา หมู่ที่ 2 - บ้านป่ายางหลวง หมู่ที่ 3 ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/10/2558
 
รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/10/2558
 
สอบราคาจัดซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ราคากลาง 128,700.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 

ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

 เริ่มหัวข้อใหม่  ดูท้งหมด