นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
  IP ของคุณ
54.226.47.198
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 15ip
เดือนนี้ 1715ip
ปีนี้ 13568ip
ทั้งหมด 16555ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.39)
วันนี้ เวลา 05.34.17 น.

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก, จ.เชียงราย

 ดูทั้งหมด


โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ริมกก ปี 2559...
 7/6/2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับมือแผ่นดินไหว...
 20/11/2558
โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2558 ...
 5/10/2558
โครงการอมรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน...
 5/10/2558
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ...
 15/9/2558
โครงการโภชนาการสมวัยเด็กไทยแข็งแรง ให้แก่คณะกรรมการโรงเรียนในตำบลริมกก จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงกือนา และโรงเรียนบ้านป่ายางหลวง...
 15/9/2558
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าอกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2558...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  9/6/2559
 
ประชาสัมพันธ์ : โครงการประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  11/4/2559
 
ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวันสตรีสากล...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  4/3/2559
 
ประชาสัมพันธ์ : โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2559...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  11/2/2559
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  5/1/2559
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  17/11/2558
 
ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บรายได้แจ้งรายละเอียดการชำระภาษี 2559...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  5/11/2558
 
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ "เตือนภัยโรคที่มักจะเกิดในช่วงฤดูหนาว"...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  15/10/2558
 
ขอเรียนเชิญ รวมงานวันรัฐพิธี "วันปิยมหาราช 2558"...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  15/10/2558
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  28/6/2559
 
ประกาศสอบราคา : โครงการติดตั้งระบบไฟ้ฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  22/4/2559
 
โครงการสอบราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  9/2/2559
 
โครงการขุดลอกหนองน้ำกก บ้านเมืองงิม หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  30/10/2558
 
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ชร.1003 สายบ้านเวียงกือนา หมู่ที่ 2 - บ้านป่ายางหลวง หมู่ที่ 3 ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/10/2558
 
รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/10/2558
 
สอบราคาจัดซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ราคากลาง 128,700.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
ประกาศสอบราคาจ้าง 9 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558