นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  IP ของคุณ
54.166.245.10
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 116ip
เดือนนี้ 3348ip
ปีนี้ 27462ip
ทั้งหมด 50090ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.147)
วันนี้ เวลา 13.51.56 น.

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก, จ.เชียงราย

 ดูทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง/เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้้อเพลิง/แต่งตั้งผุ้ควบคุมการใช้รถส่วนกลางและดูแลรักษารถส่วนกลาง...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  10/10/2560
 
ขอความร่วมมือในการสำรวจขอมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  23/8/2560
 
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  16/8/2560
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 7 (ตามแบบ อบต.ริมกก กำหนด)...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  16/8/2560
 
โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายหลังวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ (ตามแบบ อบต.ริมกก กำหนด)...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  16/8/2560
 
โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายเรียบพนัง (ดงเย็น) (ตามแบบ อบต.ริมกก กำหนด)...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  16/8/2560
 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 10 หมู่ที่ 2 บ้านเวียงกือนา...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  16/8/2560
 
ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฎิบัต พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  1/8/2560
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ได้จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน...
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์  21/6/2560
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  16/10/2560
 
รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/8/2560
 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการ อบต.ริมกก...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  3/8/2560
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  16/5/2560
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  28/6/2559
 
ประกาศสอบราคา : โครงการติดตั้งระบบไฟ้ฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  22/4/2559
 
โครงการสอบราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  9/2/2559
 
โครงการขุดลอกหนองน้ำกก บ้านเมืองงิม หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  30/10/2558
 
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ชร.1003 สายบ้านเวียงกือนา หมู่ที่ 2 - บ้านป่ายางหลวง หมู่ที่ 3 ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/10/2558
 

ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

 เริ่มหัวข้อใหม่  ดูท้งหมด


#
หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
ขายและรับซ่อมเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีทุกยี่ห้อ เครื่องพิมพ์เช็ค..
โดย : ศุภชัย กรุดสัมพันธ์
27/6/2560
86
0
บริการเช่าเหมารถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ..
โดย : ร.ต.นรินทร์ บุญเลิศ
18/5/2560
106
1
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบ..
โดย : เดลส์เน็ท
7/4/2560
173
1
เม้าท์เท่น ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ติ้ง..
โดย : เม้าท์เท่น ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ติ้ง
9/11/2559
201
0
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน..
โดย : ประภาศิริ ยะคะเสม
28/9/2559
238
1
เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก/เครื่องพิมพ์เช็ค..
โดย : ชื่นกมล สนิทผล
22/8/2559
311
2
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ้าห่มบริจาคค่ะ..
โดย : Fashion Hometex
19/8/2559
286
0